Hajdúböszörmény


Böszörmény nevének eredete az Árpádok korába nyúlik vissza. Maga a név muzulmánt, iszlámhívőt jelent, tehát nem népet jelöl, hanem vallást. Más néven ők voltak az izmaeliták. Valószínűsíthető káliz és volgai bolgár eredetük. Eszerint már az Árpád-korban is fontos kereskedő központ lehetett itt. Hajdúböszörmény első említése 1248-ban történik. A tatárjáráskor a betörő ellenség felégette a települést. A város első ipari üzeme a téglagyár volt. A területén talált régészeti elemzések után bizton kijelenthető, hogy a gyár helyén állhatott a tatárjárás által elpusztított falu. 1325-ben már hetivásár is volt Böszörményben 1410-től kapott mezővárosi rangot Zsigmond királytól. Előbb Brankovics György szerb uralkodó, majd a Hunyadiak birtoka. Neve volt Rácböszörmény is, aminek az lehetett az oka, hogy török hódítás elől menekülve sok délszláv élt a városban Báthory Gábor erdélyi fejedelem megunta a kállói hajdúk és a királyi vár katonai között állandósult huzakodást, s a területet elcserélte Böszörmény birtokáért 1609. szeptember 13.-án. A böszörményi szabadparaszti fejlődés lényege: Sajátos belső autonómia megtartása és a vármegyei függés elkerülése volt. 13 évvel a hajdúk betelepülése után már iskola működött a városban (1621), ennek utóda a mai gimnázium. 1698-ban választották meg az első hajdúkerületi főkapitányt, Désány István személyében. Egy évvel később, vagyis 1699-től a város a Hajdúkerület székhelyévé emelkedett, egészen 1876-ig. A hajdúk katonai szerepének csökkenésével különleges parasztpolgári réteg alakult ki. A török kiűzűsűt a hajdúk lelkesen fogadták. Annál is inkább, mert a Habsburg-hatalom is elismerte kiváltságaikat. Így már érthető volt, hogy Thököly, majd később Rákóczi fejedelem és a kurucok felkeléséhez csak óvatos megfontolás után, s a sikerek hatására csatlakoztak. A szatmári béke (1711) után hosszú, békés időszak következett a város életében. Sillye Gábor volt 1848-49-es szabadságharcban a Hajdúkerület kormánybiztosa. Számottevő kézműipara volt, ugyanakkor vasútvonalat 1884-85-ben építették ki. Az I. Világháborúban több mint ezer böszörményi katona halt meg az orosz és az olasz fronton. S mindez nem volt még elég, a román megszállás tovább súlyosbította a böszörményiek helyzetét. A II. Világháború is sok kárt okozott. Előbb a zsidókat hurcolták el, majd az olasz megszállók hajtották el a civileket málenkij robotra. A kommunista hatalom átvétel és a téeszesítés is jókora károkat okozott. Böszörmény mai területén hun régészeti emlékeket is találtak. Böszörmény 1631-ben nagyon fontos szerepet játszott a harmadik hajdúfelkelésben, mely trónra segítette Erdélyben a Rákóczi családot. A várost kapuk és palánkok védelmezték az ellenségtől, bárki legyen is az. Böszörményben állították fel a Bocskairól elnevezett huszárezredet, s két másik gyalogezredet is 1848-ban. 1883-tól már hetilap is működött itt, a Hajdúságban elsőként. Az I. világháború böszörményi áldozatainak száma elérte az ezer főt. A II. világháborúban először a zsidókat hurcolták el a németek, majd a polgárokat is málenkij robotra az oroszok. Az egykori árok vonalát jól jelzi a kiskörút megléte. A zsákutcák sajátos böszörményi formái a zugok. A XIX. század folyamán a város terjeszkedése elsöpörte a kertségeket, ennek régi nyomvonalát már csak a nagykörút jelzi manapság a városban. Ennek túloldalán jöttek létre az új osztáson a mai kertek, a Vénkert, a Középkert, s a Lucernások. A hajdúkerületi székház épületében (ma Hajdúsági Múzeum) kialakított börtöncellák egyikében raboskodott az országos hírű betyár, Angyal Bandi is. A város országos hírű rendezvénye a több mint negyven éve megrendezett Hajdúsági Művésztelep.

A település jellegzetessége a kétbeltelkes elrendezés. A városnak egyedülálló a térszerkezete. Hajdúböszörmény abban a furcsa helyzetben van, hogy legértékesebb műemléke maga a város, pontosabban a településszerkezet. Az idegenforgalom szempontjából nagyon jelentős, hogy a strand vizét sikerült gyógyhatásúnak nyilváníttatni, Vize jódos, alkálikloridos és hidrogénkarbonátos hévíz. Az elmúlt néhány évben megkezdődött a strand és a gyógyfürdő felújítása és fejlesztése. Feszített víztükrű úszómedencéje akár nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas. Fedett uszoda, szauna álla pihenni, sportolni vágyók rendelkezésére. Nem véletlenül alakult meg a Hajdúböszörményi Polipok SE vízilabdacsapata. A következő ütemben megépülhet a strand területére tervezett gyógyszálló is. A Káplár-kemping már hosszú évek óta rendelkezésére áll a Böszörményben megpihenni akaró hazai és külföldi turisták részére.


Vissza


@ 2005 Reform Klub